:: Articoli sh Publicatsii: 2005/08/13 - România Liberă - Aromanii sunt romani / Congresul de Cultura Macedo-Romana respinge ideea de minoritate