Primele scrieri în aromână au folosit alfabetul grecesc. La începutul secolului al XIX-lea s-a adoptat alfabetul latin, cu o mare varietate în transcrierea sunetelor limbii. S-a folosit şi se mai foloseşte alfabetul românesc, dar scrierea nu este standardizată nici până în prezent. Există o încercare de standardizare începută la Simpozionul pentru standardizarea sistemului de scriere aromânesc de la Bitolia (1997). S-a trecut la această acţiune, care încă nu s-a terminat, fiind îngreunată de lipsa unei instituţii oficiale şi de polemicile dintre intelectualii aromâni.

Alfabetul adoptat la acest simpozion conţine caractere fără diacritice, în afară de ã. O parte din litere au valorile celor din română: c, ce, ci, che, chi, g, ge, gi, ghe, ghi, e şi o (inclusiv în diftongi), i şi u (inclusiv semivocalici), k, q, w şi y în cuvinte străine. În cazul unor sunete se admit două variante în funcţie de graiuri.

Litere şi grupuri de litere specifice:


Litere Poziţie În unele graiuri Corespondent în alte graiuri Exemplu Traducere
ãpronunţată ăpronunţată ca â/îcãntãcântă
dhca în englezescul therelitera d pronunţată ca în românăchirimidhã / chirimidãcărămidă
dzdzeanãgeană
ghînainte de alte litere decât e sau ifricativă velară, ca γ din greacălitera g pronunţată ca în românăighrasie / igrasieumezeală
înainte de e sau ifricativă velară, ca γ din greacăgh pronunţate ca în românăGhirmanieGermania
ljl muiat, ca în leac, în graiul maramureşeanljepureiepure
njn muiat, ca în neam, în graiul maramureşeanlunjinãlumină
shsharpişarpe
thca în englezescul theatrelitera t pronunţată ca în românătheatru / teatru
tstseapãţeapă
yînainte de e sau ifricativă velară, ca γ din greacăgh pronunţate ca în românăYirmanieGermania
în cuvinte străine, i semivocalicYale
Sursa: Wikipedia


Curs de scris Armãneste dupa regulile stabilite la Simpozionul de Standartizari a scrierei Armãneste din Bitola în August 1997

SectsiaTitluPDF
Tu loc di protuzborTu loc di protuzbor
Lectsia 1Alfabetlu Armânescu
Lectsiili 2 & 3Scriarea-a litirãljei A
Lectsiili 4 & 5Scriarea-a litirãljei Ã
Lectsia 6Scriarea-a litirilor B, C, CH, K
Lectsia 7Scriarea-a litirilor D, DZ, DH, E
Lectsiili 8 & 9Scriarea-a litirilor F, G, GH, Y, H
Lectsiili 10 & 11Scriarea-a litirãljei I
Lectsia 12Scriarea-a litirilor J, L, Lj, M
Lectsia 13Scriarea-a litirilor N, NJ, O, P, R
Lectsia 14Scriarea-a litirilor S, SH
Lectsia 15Scriarea-a litirilor T, TS, TH
Lectsiili 16 & 17Scriarea-a litirãljei U
Lectsia 18Scriarea-a litirilor V, X, Z