RADIO ARMÃNESCU

Dishcljidi mini-player
RRI nu autorizează descărcarea, copierea, folosirea, comercializarea sau prezentarea în public de fişiere text sau audio şi nici de fotografii proprietatea RRI de pe site-ul www.HoaraArmaneasca.info responsabilitatea pentru eventuala încălcare a acestor condiţii revine făptuitorilor.


Numa / NumeleProgram / ProgramOarãli di emisii / Orele de emisieAscultã / Ascultă
Radio MelbourneHãbãri sh Muzicã Armãneascã
Actualităţi şi Muzică Aromână
Martsã 06:00 - 07:00
(oara Melbourne, Australia)
Radio Romania International (RRI)Hãbãri sh Muzicã Armãneascã
Actualităţi şi Muzică Aromână
(emisiunea aromână se găseşte pe canalul al treilea)
1: **:** - **:** (oara României)
2: **:** - **:** (oara României)
3: **:** - **:** (oara României)
Live
1   2   3
Radio ShtipPoezii sh Muzicã Armãneascã
Poezii şi Muzică Aromână
Sãmbãtã
Radio SydneyHãbãri sh Muzicã Armãneascã
Actualităţi şi Muzică Aromână
Dumãnicã 16:00 - 17:00
(oara Sydney, Australia)Radio Melbourne
Program:Hãbãri sh Muzicã Armãneascã
Oarãli di emisii:Martsã 06:00 - 07:00
(oara Melbourne, Australia)
Loclu:Malborne, Australia
Ditali: Michael Puljevic
Actualitati dit bana interna sh internatsionala
- Habari
- Noti
- Revista a presaljei Australiana
- Prognoza ti chirolu di aza
Pro Memoria
- Frandza di istorii aramanesht
Caduri Di Oaminj Cunuscuts
- Prezentarea a banaljei sh a lucrului cultural, religios ica shtintsific tsi l-featsira oaminj avdzats di fara aramaneasca.
Yishteri Di Folclor Aramanescu
- Etnografie, folclor, literatura populara aramaneasca
Panoramic Iconomic Aramanescu
- Lumea a emburlachiljei aramaneasca
Aghenda Aramaneasca
- Evenimenti culturali dit bana a comunitatsilor aramaneshts di iutsido; simnal editorial: cartsa, revisti aramaneshti, poshta a redactsiiljei, raportaji di evenimenti culturali.
Cu Cartsali Shtuti Ti Videari
- Comentari pi thema di actualitati
Grailu A Meu Di Muma Grailu A Meu Di Tata
- Lingvistica aramaneasca
Frandza Di Enciclopedii Aramaneasca.
Gairets Ti Yinitor
- Comentari pi themi di politica Australiana shi Internatsionala
Terra 2002
- Problemi di ecologhii
Oaspits La Microfon
- Di zbor cu oaspits aramanj shi xenj.
Evenimentu a Stamanaljei
- Ma importantili evenimenti a stamanaljei
Hazi Pi Aramaneashti
- Bair Di Cantits Aramaneshts
Web site:www.3zzz.com.au

Nsusu


Radio Romanian Intenational (RRI)
Program:Hãbãri
Oarãlii di emisii: Canalul 1: 17:30 - 18:00 (oara Rumãnii)
Canalul 2: 19:30 - 20:00 (oara Rumãnii)
Canalul 3: 21:30 - 22:00 (oara Rumãnii)
Loclu:Bucureshti, Rumãnia
Ditali:
Web site:www.rri.ro

Nsusu


Radio Shtip
Program:Poezii sh Muzicã Armãneascã
Oarãlii di emisii:Sãmbãtã
Loclu:Vancho Prke, Shtip, Macedonia
Ditali: Telefon: ++389 32/393-224
Fax: ++389 32/392-224
e-mail: radiostip@focus.ne.mk
Director: Jovanov Trajche
Realidzarea: Caterina Mihailova
Redactor: Marinela Tusheva
Web site: www.radiostip.com.mk

Nsusu


Radio Sydney
Program:Hãbãri sh Muzicã Armãneascã
Orãlii di emisii:Dumãnica 16:00 - 17:00
(oara Sydney, Australia)
Loclu:Sydney, Australia
Ditali:Radio 2000 FM, 98.5 Sydney Australia
Nick şi Zoki
ph Nick: 0419 199 707
ph Zoki: 0414 610 757
Web site:www.2000fm.com/macedonarm_n

Nsusu